Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2640 – DL 2016

May 1st, 2016 by admin

Th ứ Bảy :5/14/2016 tức 08/4/ÂL

 • 9:30 AM
  • Ngày công quả cúng dường cho ngày Phật Đản –
   Trang trí Lễ đài và Vườn Lâm Tỳ Ni
 • 12:00 PM
  • Th ọ Trai
  • Ban Trai soạn lo về ẩm thực
 • 6:00 PM
  • Khai và Tụng Kinh Pháp Hoa

Chủ Nhựt : 5/15/2011 tức 09/4/ÂL

 • 9:30 AM
  • Quan khách và Phật tử đến
 • 10:00 AM
  • Thông qua chương trình
   Chánh Thức Cữ hành Đại Lễ
 • 10:30 AM
  • Ban nghi lễ cung thỉnh Ni Trưởng, quí Ni Sư và quí
   Sư Cô quang lâm Lễ Đài
   Lễ chào Phật Kỳ
  • Một phút Từ Bi Quán
  • Dâng trầm cúng dường Phật do các cháu nam thiếu nhi
   Ph ật Tử
  • Dâng Hoa Cúng Dường do các cháu thiếu nhi Ph ật tử
   Hương Đạo
  • Các cháu Thi ếu Nhi Phật Tử Họp ca “Ca Ngợi Đấng Thế
   Tôn”
  • Múa Vũ Khúc “ Hương Từ Lan Xa”
  • Diễn văn khai mạc
  • Đạo từ của Ni Trưởng viện chủ
  • Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
  • Phần Nghi Lễ
  • Niệm hương và Tắm Phật
 • 1:00 PM
  • Mời quang khách và đồng bào Phật tử thọ trai
 • 4:00 PM
  • Cúng thí thực Cô Hồn

Hoàn Mãn

Leave a Reply

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 2 at 01:16 am UTC
This month: 8 at 10-16-2017 01:35 pm UTC
This year: 39 at 03-15-2017 12:21 pm UTC
All time: 147 at 07-01-2014 03:24 am UTC
Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube