Tin Tức

Chương Trình Đại Lễ Phật Đản 2640 – DL 2016

Th ứ Bảy :5/14/2016 tức 08/4/ÂL

 • 9:30 AM
  • Ngày công quả cúng dường cho ngày Phật Đản –
   Trang trí Lễ đài và Vườn Lâm Tỳ Ni
 • 12:00 PM
  • Th ọ Trai
  • Ban Trai soạn lo về ẩm thực
 • 6:00 PM
  • Khai và Tụng Kinh Pháp Hoa

Chủ Nhựt : 5/15/2011 tức 09/4/ÂL

 • 9:30 AM
  • Quan khách và Phật tử đến
 • 10:00 AM
  • Thông qua chương trình
   Chánh Thức Cữ hành Đại Lễ
 • 10:30 AM
  • Ban nghi lễ cung thỉnh Ni Trưởng, quí Ni Sư và quí
   Sư Cô quang lâm Lễ Đài
   Lễ chào Phật Kỳ
  • Một phút Từ Bi Quán
  • Dâng trầm cúng dường Phật do các cháu nam thiếu nhi
   Ph ật Tử
  • Dâng Hoa Cúng Dường do các cháu thiếu nhi Ph ật tử
   Hương Đạo
  • Các cháu Thi ếu Nhi Phật Tử Họp ca “Ca Ngợi Đấng Thế
   Tôn”
  • Múa Vũ Khúc “ Hương Từ Lan Xa”
  • Diễn văn khai mạc
  • Đạo từ của Ni Trưởng viện chủ
  • Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
  • Phần Nghi Lễ
  • Niệm hương và Tắm Phật
 • 1:00 PM
  • Mời quang khách và đồng bào Phật tử thọ trai
 • 4:00 PM
  • Cúng thí thực Cô Hồn

Hoàn Mãn


Những Bài Viết Khác...

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2640 – DL 2016
Thư Mời Tham Dự Đón Xuân Bính Thân 2016
Thư Mời: Đại Lễ Hạ Ngươn (Rằm tháng 10 ÂL)

Sinh Hoạt

Le Vu Lan 2016 p2


Những Bài Viết Khác...

Le Vu Lan 2016 p1.
Đại Lễ Phật Đản 2016 – p1
Đại Lễ Phật Đản 2016 – p2


Phân Ưu & Cảm Tạ

Phân Ưu: Đạo Hữu Võ Viết Pháp

PHÂN ƯU
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI UTAH
469 North 700 West, Salt Lake city, Utah 84116

CHÙA TAM BẢO
CÙNG TOÀN THỂ PHẬT TỬ CHÙA TAM BẢO
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Đạo Hữu VÕ VIẾT PHÁP
Pháp danh Nguyên Trí

Đã từ trần vào ngày 7 tháng 10 năm 2016
( nhằm ngày 7 tháng 9 năm Bính Thân)
tại thành phố Salt Lake city, UT. USA

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình đạo hữu Võ Viết Pháp
Nguyện cầu Hương Linh Đạo Hữu Võ Viết Pháp
Pháp danh Nguyên Trí
Sớm tiêu diêu miền Cực Lạc

Ni Trưởng Thích Nữ Như Liên
Ni Sư Thích Nữ Như Trang
Sư Cô Thích Nữ Như Thảo

Cùng toàn thể Phật Tử Chùa Tam Bảo
Thầy cô trong Liên Đoàn Hương Đạo chùa Tam Bảo
Các em trong Đoàn Ca Vũ và lớp Việt ngữ chùa Tam Bảo

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Pháp Thoại/Thuyết Pháp

Sư Bà Thuyết Pháp Ngũ Thừa

Phân Ưu & Cảm Tạ

Cáo Phó – Ông Phan Hoàng
CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần
Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi :
Ông PHAN HOÀNG
Pháp danh
Quãng Minh
Đã từ trần vào lúc 6.00 chiều
Ngày 05 tháng 12 năm 2015 tại Tư Gia
(Nhằm ngày 24 tháng 10 năm Ất Mùi)
Hưởng thọ 96 tuổi
Linh cửu được quàn tại tư gia Huế, Thừa Thiên, Việt Nam .

Đọc tiếp… »

Phân Ưu & Cảm Tạ

Phân Ưu: Ông ĐỖ THANH HOÀNG

PHÂN ƯU
HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI UTAHCHÙA TAM BẢOCÙNG TOÀN THỂ PHẬT TỬ HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI UTAHNHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
ÔNG ĐỖ THANH HOÀNG
PHÁP DANH TRÍ NGUYỆN
Sanh năm Bính Tý – tức là năm 1936
Đã mãn phần lúc 5.48 am, ngày 20 tháng 8 năm 2015,
nhằm ngày 8 tháng 08  năm Ất Mùi 
Hưởng Thọ 80 tuổi
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Đạo hữu Đỗ Thanh Hoàng
Nguyện cầu Hương Linh  ông Đỗ Thanh Hoàng  pháp danh Trí Nguyện
Sớm siêu sanh về miền Cực Lạc
Toàn thể :Ni Trưởng Thích Nữ Như Liên, Ni Sư Thích Nữ Như Trang,                                     Sư cô Thích Nữ Như Thảo, Sư Cô Thích Nữ Như Hiền,
Toàn thể Gia Đình Phật Tử Chùa Tam Bảo                                                         GĐ Phan Hòa, GĐ Quách Cơ, GĐ Đặng Vĩnh Khâm, GĐ Đổ Văn HóaGĐ Hồ Thị Bân, GĐ Huỳnh Ngoánh, GĐ Lâm Cọp, GĐ Bà Kim Anh, Bà Nguyễn Cẩm Huệ. GĐ Trần Tâm, GĐ Bùi Hùng ,GĐ Nguyễn Hữu Trí ,GĐ Hoàng Ngọc Nguyên, GĐ Hoàng Việt ,GĐ Trần Thị Ngọc, GĐ Trần Thọ,   GĐ Nguyễn Thao, GĐ Trần Thị Na, GĐ Kim Sơn, GĐ TrầnViệt Nam, GĐ Lê Văn Nguyên, GĐ Bùi Thị Hạnh, GĐ Trần Ngọc Hà, GĐ Nguyễn Mạnh Trí, GĐ Vũ Thị Mỹ, GĐ Lê Văn Quới. GĐ Nguyễn Tái Hiệp, GĐ Đỗ Nguyên Bình,                        GĐ Trần Đình Nga, GĐ Phan Thuận (TX), GĐ Huỳnh Thành Tiến, GĐ Phan An (CA), GĐ bà Chang ,Cô Nguyễn Thị Hồng Loan và Tường Vân ,GĐ Đổ Thị Châu , GĐ Đinh Văn Hải, GĐ Thu Thủy, GĐ Thạch Kim Loan, GĐ Hồ Mai, GĐ Danh Samitt, GĐ Phạm Kim Loan
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Phân Ưu & Cảm Tạ

Phân Ưu: Bà Phan Thị Yến

CHÙA TAM BẢO
CÙNG TOÀN THỂ PHẬT TỬ CHÙA TAM BẢO
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN
Bà quả phụ Hoàng Ngọc Viên
Nhũ danh PHAN THỊ YẾN
Pháp danh Nguyên Minh
Sanh ngày 26 tháng 3 năm Canh Thìn
Đã từ trần vào ngày 17 tháng 3 năm 2015
(nhằm ngày 27 tháng 1 năm Ất Mùi)
tại Arlington, TX

Đọc tiếp… »

Pháp Thoại/Thuyết Pháp

Thuyết Pháp – Chánh Báo & Y Báo

Pháp Thoại/Thuyết Pháp

Vu Lan 2014 – Thuyết Pháp Ý Nghĩa Lễ Vu Lan

3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Max visitors today: 4 at 11:20 am UTC
This month: 39 at 03-15-2017 12:21 pm UTC
This year: 39 at 03-15-2017 12:21 pm UTC
All time: 147 at 07-01-2014 03:24 am UTC
Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube